هایک ویژن – دوربینهای مداربسته پلاک خوان

هایک ویژن – دوربینهای مداربسته پلاک خوان

دوربین های پلاک خوان هایک ویژن


هایک ویژن – دوربینهای مداربسته پلاک خوان

شاید بسیاری از دوربینهای مداربسته قابلیت وضوح تصویر بالا در نمایش پلاک خودرو را داشته باشند
اما هنگامی که صحبت از دوربین مداربسته پلاک خوان یا LPR میشود ویژگیهای دیگری مد نظر است.
دوربین مداربسته پلاک خوان Licence Plate Reconition قابلیت ضبط پلاک ، لوگو و رنگ و حتی جستجو و تشخیص این موارد را دارد.
در کشورهای پرجمعیتی مانند چین ، این دوربینها کمک